Vågar som ger mer än bara din vikt brukar kallas för diagnostiska vågar. Exempel på mätvärden kan vara t.ex. fettprocent, muskelmassa, BMI och metabolism. Vi går här igenom de olika mätvärdena och ger exempel på bra diagnostiska vågar att använda.

Vågen som mäter andel fett, muskler och vatten

Det som en diagnostisk våg nyttjar är att kroppens vävnader och vätskor leder ström olika bra. Vatten och muskler leder ström betydligt bättre än fett, som är en isolator med högt motstånd (resistans).

Mätmetoden kallas för bioelektrisk impedansmätning och bygger på en liten strömpuls som skickas mellan två eller flera olika kroppsdelar. Vanligast är att pulsen går från din ena fot på vågen till din andra fot. Beroende på din kroppssammansättning tar sig strömpulsen fram olika snabbt och effektivt.

Utifrån impedansmätningen kan en diagnostisk våg ge dig värde på fettprocent, muskelmassa, vatteninnehåll och basal metabolism.

Vågar som anger ditt Body Mass Index (BMI)

Att en våg kan ge dig ditt BMI är egentligen ingen avancerad diagnostik. Det enda som krävs är att du matar in din längd som lagras i en personlig profil. Utifrån längden och din aktuella vikt så räknar vågen ut ditt BMI idag . Formeln för detta är [VIKT i kg] / [LÄNGD x LÄNGD i meter).

Exempel: Jan är 184 cm lång och väger 79 kg. Hans BMI beräknas enligt formeln 79 / (1,84×1,84) = 23,3

Vilket BMI ska man ha?

WHO (World Health Organisation) har följande tabell för klassificering enligt BMI

KlassificeringVikt (kg)
Undervikt< 18,5
Normalvikt18,5  – 24,9
Övervikt25 – 29,9
Fetma, klass I30 – 34,9
Svår fetma, klass II35 – 39,9
Mycket svår fetma, klass III> 40

Läs mer på vår faktasida om BMI som mätvärde.

Uppskattning av metabolism – Basal Metabolic Rate (BMR)

Basalmetabolism eller basalomsättning är ett värde som beskriver hur många kalorier din kropp behöver för vitala funktioner som hjärt- och hjärnaktivitet vid total vila.

Det har alltså inget med din dagliga aktivitet att göra. Diagnostiska personvågar för hemmabruk kan mäta och uppskatta din kropps minimikrav på energiintag. Läs mer om BMR.

Exempel på diagnostiska vågar

Ett par exempel på diagnostiska vågar som finns på marknaden för privatperson har vi plockat ut som favoriter.

Tanita BC 545N

Den här vågen är premioum och kan ge massor av olika mätvärden. Du tar lös handtaget och håller det med båda händerna.

Strömpulsen skickas sedan genom kroppen och mäter vikt, fettprocent, kroppsvätska, muskelmassa, benmassa på 15 sekunder.

Efter mätningen får du också en uträknad BMR, BMI, visceralfettindikator och metabolisk ålder.


Beurer Diagnostic Scale BF720

Det här är en prisvärd digitalvåg med diagnostiska mätningar med hjälp av impedans (strömledning) från fot till fot.

Beurer Diagnostic Scale BF720

Vågen ger direkt på displayen din aktuella vikt och kan visa kroppssammansättning i form av benmassa, muskelmassa, fettprocent, vattenprocent. Med bluetooth kan datat skickas direkt till en app i mobilen där du kan följa din utveckling över tid. Alla inställningar går att göra direkt på vågen, utan att behöva appen.

Mätvärden: vikt, kroppsfett, vatteninnehåll, benmassa, muskelmassa
Antal profiler: 8st personer
Maxvikt: 180 kg
App: Beurer HealthManager


Garmin Index S2 Smart Scale

Garmin Index S2 Smart Scale våg med impedansmätning

En stilren personvåg med diagnostiska funktioner och en färgskärm som är lätt att avläsa. Garmins personvåg skickar data trådlöst med WiFi till Garmin Connect så du kan få in den datan tillsammans med dina träningsdata.

Funktioner som du får ut med vågen och impedansmätningar är: vikt, BMI, kroppsfett (%), muskelmassa och benmassa.