Vad betyder BMI?

BMI är en förkortning av den engelska termen Body Mass Index och beskriver förhållandet mellan en individs vikt och längd. Det är enkelt att räkna ut sitt BMI själv med en formel.

Så räknar du ut ditt BMI själv

Det finns personvågar som räknar ut BMI men du kan enkelt göra det själv om du vet din kroppslängd och kollar vikt med mekanisk badrumsvåg.

Den matematiska formeln för BMI är mycket enkel. Du kan själv beräkna ditt BMI bara du vet din längd och din vikt. Dela vikten (i kg) med din längd i kvadrat (längd x längd). Tänk på att längden ska vara i meter och inte i cm.

VIKT (kg)
—————————————-
längd x längd (meter)

Räkneexempel: Lars väger 78 kg och är 1,80 m lång. Hans BMI blir 78 / (1,8 x 1,8) = 24,1

Om du räknar på en miniräknare, glöm inte att sätta en parentes runt längd x längd alternativt först räkna ut det, skriva upp det och sen slå en ny uträkning med vikten delat på det du fick.

Vad används BMI till?

Body Mass Index används som ett grovt mått på kroppssammansättning för att bedöma undervikt, normalvikt och fetma normaliserat för en persons längd. Världshälsoorganisationen WHO har satt upp följande tabell för BMI.

KlassificeringBMI
Undervikt< 18,5
Normalvikt18,5  – 24,9
Övervikt25 – 29,9
Fetma, klass I30 – 34,9
Svår fetma, klass II35 – 39,9
Mycket svår fetma, klass III> 40
Tabell över BMI för vuxna

OBS! Ett BMI säger dock inget om din vikt är ohälsosam eller inte. Det finns inget i viktmåttet som säger om du har mycket fett och lite muskler eller tvärtom. En muskulös person kan ha BMI som säger att hen är överviktig men det är inte samma som ohälsosam vikt.

Undrar du vilka gränsvärden för normalvikt som gäller för din kroppslängd? Kolla då i vår tabell över hur mycket man bör väga beroende på längden.

Gränsvärdena på BMI är heller inte passande mått på barn. Barnavårdscentralen och skolhälsovården använder anpassade skalor och en formel som kallas för ISO-BMI. Utifrån barnets längd, vikt och ålder räknar man fram BMI på samma sätt men använder sedan en tabell för att läsa av barnets isoBMI.

Hur mäter man BMI?

För att mäta BMI behöver man ta reda på kroppsvikten och kroppslängden. De två mätvärdena används sedan i en formel för att räkna ut ett BMI-värde.

Hur lågt BMI är farligt?

Att ha ett BMI under 18,5 är inte hälsosamt då det finns risk för undernäring. Många av kroppens funktioner behöver tillgång till energilager och tillräckligt med depåer för att lagra vitaminer och mineraler.

Vid väldigt låga BMI-värden är det sannolikt att även fettet som ska skydda de inre organen har försvunnit. Det kan leda till organskador och ett litet fall kan bli livshotande.

Personer som har ett BMI <18 bör söka hjälp för att få upp sitt BMI. Det leder ofta till att man känner sig piggare och får bättre prestationsförmåga.

Alternativ till och ny formel för BMI

BMI är bra som grov indikator för fetma men det har kommit invändningar mot den klassiska formeln. Bland har matematikern Nick Trefethen lanserat en ny formel för BMI som funkar bättre för de väldigt korta men också de väldigt långa personerna.

Ny formel för BMI enligt honom är att vikten ska multipleceras med 1,3 och längden ska höjas till 2,5 istället för 2. Formeln har inte fått fäste och ersatt den klassiska formeln.

Ytterligare mått som används frekvent är midja-höft-kvoten eller midja-stuss-längd (MSL). Vid fetma lagras ofta mycket fett i buken. Bukfetma utgör en stark hälsorisk och därför är det av värde att mäta omkretsen kring buk, stuss och höften. En hög midja-höft-kvot indikerar bukfetma.

MSL-värde

MSL räknar man ut genom att mäta midjan vid naveln, efter utandning. Stussen mäts där rumpan är som störst. Värdena används sedan enligt M (cm) delat med S (cm) delat med L (m). Exempel:

Midjemått: 70 cm
Stussmått: 96 cm
Längd: 1,72 m

70 / 96 / 1,72 = 0,42

Medianvärdet för kvinnor är 0,50 och för män 0,54. Har man ett MSL-värde över medianen har man högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.