BMI är en förkortning av den engelska termen Body Mass Index och beskriver förhållandet mellan en individs vikt och längd. Det är enkelt att räkna ut sitt BMI själv med en formel.

Så räknar du ut ditt BMI själv

Det finns personvågar som räknar ut BMI men du kan enkelt göra det själv om du vet din kroppslängd och kollar vikt med mekanisk badrumsvåg.

Den matematiska formeln för BMI är mycket enkel. Du kan själv beräkna ditt BMI bara du vet din längd och din vikt. Dela vikten (i kg) med din längd i kvadrat (längd x längd). Tänk på att längden ska vara i meter och inte i cm.

VIKT (kg)
—————————————-
längd x längd (meter)

Räkneexempel: Lars väger 78 kg och är 1,80 m lång. Hans BMI blir 78 / (1,8 x 1,8) = 24,1

Vad används BMI till?

Body Mass Index används som ett grovt mått på kroppssammansättning för att bedöma undervikt, normalvikt och fetma normaliserat för en persons längd. Världshälsoorganisationen WHO har satt upp följande tabell för BMI.

KlassificeringVikt (kg)
Undervikt< 18,5
Normalvikt18,5  – 24,9
Övervikt25 – 29,9
Fetma, klass I30 – 34,9
Svår fetma, klass II35 – 39,9
Mycket svår fetma, klass III> 40

OBS! Ett BMI säger dock inget om din vikt är ohälsosam eller inte. Det finns inget i viktmåttet som säger om du har mycket fett och lite muskler eller tvärtom. En muskulös person kan ha BMI som säger att hen är överviktig men det är inte samma som ohälsosam vikt.

Vilka andra mått på övervikt används?

BMI är bra som grov indikator för fetma. Ytterligare ett mått som används frekvent är midja-höft-kvoten. Vid fetma lagras ofta mycket fett i buken. Bukfetma utgör en stark hälsorisk och därför är det av värde att mäta omkretsen kring buken och höften. En hög kvot indikerar bukfetma.