Kroppsvätskor är det som leder ström i kroppen absolut bäst. Fett är isolatorer och leder ström sämre. Genom att utnyttja denna skillnad i resistans kan en personvåg uppskatta kroppssammansättningen genom att skicka helt ofarliga strömpulser genom kroppen.

Viktigt när man väger sig med en badrumsvåg är att man försöker göra det vid så lika förutsättningar som möjligt. Kroppen har helt olika vätskebalans på morgonen, efter urinering eller på kvällen. Vikten flukturerar mycket beroende på vår kropps vätskebalans. Prova t.ex. att väga dig före och efter ett svettigt träningspass så får du se! Det är inte så att du förbrännt 0,5 kg fett utan det är vätskeförluster till absolut största delen.