Människor som är kroppsintresserade och försöker uppnå den optimala kroppsammansättningen har stort intresse av att följa både fettprocent och muskelmassa. Muskler och fett har olika vikt och ser olika ut på kroppen.

En badrumsvåg med diagnostisk mätning kan räkna fram en uppskattad muskelmassa. Muskler, fett och vatten leder ström olika bra. Genom att skicka en liten, helt ofarlig, strömpuls genom din kropp kan andelen av de olika vävnaderna och kroppsvätskan beräknas.

kille och tjej gör armhävning på en arm
Vem har högst andel muskelmassa? Vem har mest muskelmassa?
Tillverkare / MODELLTYP
Beurer BF720Impedansvåg fot-till-fot
Tanita BC 545 NImpedansvåg hand/hand-fot/fot

Mer exakt mätmetod för muskelmassa

Du bör vara medveten om att vågen ger ett grovt mått och kan skilja sig flera %-enheter från ditt faktiska värde. De allra flesta vågar skickar strömpulsen från ena foten till den andra.

Det gör att det mesta av strömmen endast går genom kroppens nedre delar. Har man ojämn fördelning mellan överkropp och underkropp får man såklart felaktiga värden. Det finns dock diagnostiska vågar som mäter hela kroppen genom att ha en handenhet också.

För att få mer exakta mätningar bör du dock besöka en klinik som kan mäta kroppssammansättningen mer exakt med t ex DEXA eller BodPod. En DXA-mätning ger även bentäthet och fettprocent samt hur det är fördelat i olika delar av kroppen.