Kroppens basalmetabolism är ett mått på hur många kalorier kroppen förbränner i viloläge. På engelska används termen basal metabolic rate som förkortas BMR.

basalmetabolism förkortas BMR (basala metabolic rate)

Man ska inte förväxla basalmetabolism som hur mycket (eller lite) kalorier som behöver ätas under en dag för att hålla vikten. Det totala energibehovet styrs av basalmetabolismen PLUS din aktivitet under dagen.

Basalmetabolismen är den energimängd som går åt för att dina organ ska fungera normalt. Hjärtat och hjärnan behöver konstant energitillförsel oavsett om du ligger stilla i sängen eller går en promenad. Vilken metabolism man har varierar från person till person.

Till viss del styrs din basala metabolism av dina gener. Till stor del styrs det av din kroppssammansättning – hur mycket muskler du har, fettprocent och hur mycket du väger totalt. Generellt kan sägas att ett kilo viktökning ökar kroppens basalbehov med 12 kalorier per dygn.

Att mäta basalmetabolism

Det finns olika sätt på hur man kan mäta, uppskatta eller räkna ut en person basalmetabolism.

Kalkylator för beräkning av basal metabolism

Den enklaste men också grövsta gissningen är med en kalkylator. Intermedicin.se har en sådan där man knappar in längd, vikt och ålder. Då får man basalmetabolismen för en man respektive kvinna.

PersonBasalmetabolism
Man;30 år; 180cm, 80kg1865 kcal/dygn
Kvinna;30 år; 165cm, 60kg1394 kcal/dygn

Uträkningen bygger på en formel som är hämtad från en gammal studie av Harris och Benedict från 1918. Kan tyckas vara en väldigt gammal referens, men vi får helt enkelt tro att Internetmedicin.se har koll på detta. Formeln lyder:

Män: 66,473 + vikt * 13,7516 + längd * 5,0033 – ålder * 6,7550
Kvinnor: 655,0955 + vikt * 9,5634 + längd * 1,8496 – ålder * 4,6756

Uppbyggnaden av formeln är lite knepig att förstå sig på. Konstanterna som används ter sig väldigt olika för män och kvinnor. Den som vill läsa mer djupgående om hur de kommit fram till denna matematiska formel för beräkning av basalmetabolism kan läsa mer i originalartikeln.

Analyserande badrumsvågar som räknar fram BMR

Vilken kroppssammansättning man har påverkar förbränningen i kroppen. Därför kan en analysvåg som mäter fett-, och muskelprocent ge uppskattade värden på BMR med ytterligare data från din profil (ålder, kön, längd).

För att mäta sammansättningen används strömledning från ena foten till den andra. Detta kallas för impedans och ett vanligt namn på denna typ av badrumsvåg är därför impedansvåg.

Kalorimetriska metoder för analys av BMR

Metoder som kommer lite närmare det rätta värdet är nog de kalorimetriska. Eftersom det är energi vi äter och förbrukar kan man åberopa en av de grundläggande fysikaliska lagarna att ingen energi kan försvinna, bara omvandlas.

Genom att använda direkt eller indirekt kalorimetri går det att mäta kroppens energiförbrukning. Detta kan göras i vila och då får man basalmetabolismens värde men går också att göra vid fysisk ansträngning.

En direkt kalorimetri bygger på mätning av den värme som kroppen avger. För det behöver man ett slutet system, någon form av kammare, där försökspersonen får vistas under mätningen.

De indirekta metoderna kan vara mätning av mängden upptaget syre och avgiven koldioxid.